CONTINENTT

Hur många världsdelar finns det på jorden?

Blogg

Det finns sju kontinenter på jorden. Det är det korta svaret.

Alla är dock inte överens om detta. I den här artikeln förklarar vi vad exakt en kontinent är och varför det råder så stor oenighet om antalet kontinenter som vår värld har.

Vad är en kontinent?

Ordet kontinent används för att skilja mellan flera stora landområden. Jordens landyta är uppdelad i kontinenter. Alla jordens kontinenter utgör tillsammans ungefär en tredjedel av planetens totala yta, medan mer än två tredjedelar av jordens yta är täckt av vatten.

Jordens landmassor är ojämnt fördelade, och två tredjedelar av de kontinentala landmassorna ligger på det norra halvklotet. För flera miljoner år sedan låg dock större delen av jordens landmassa på det södra halvklotet. Men hur många olika världsdelar finns det?

Modellen med sju kontinenter

Sjukontinent-modellen lärs vanligtvis ut i Europa, de flesta engelsktalande länder, Kina och Indien.

I modellen med sju kontinenter är kontinenterna följande:

 • Afrika
 • Australien/Oceanien
 • Antarktis
 • Europa
 • Asien
 • Nordamerika
 • Sydamerika

Hur många länder finns det i varje världsdel? 

44 länder i Europa, 23 i Nordamerika, 48 i Asien, 54 i Afrika, 14 i Oceanien och 12 i Sydamerika.

Modellen med sex kontinenter

I andra delar av världen lär sig barnen att världen bara är uppdelad i sex kontinenter. Man håller dock inte med varandra om vilka dessa kontinenter är. De två vanligaste sexkontinent-modellerna kombinerar antingen Europa och Asien eller Nord- och Sydamerika.

Den kombinerade sexkontinent-Eurasien-modellen används främst i Ryssland och Japan. I den kombinerade sexkontinent-Eurasien-modellen är kontinenterna följande:

 •  Afrika
 • Australien/Oceanien
 • Antarktis
 •  Eurasien
 • Nordamerika
 • Sydamerika

Den andra sexkontinent-modellen där man kombinerar Nord- och Sydamerika används ofta i Frankrike, Italien, Portugal, Spanien, Rumänien, Latinamerika och Grekland. Den består av följande kontinenter:

 • Afrika
 • Australien/Oceanien
 • Antarktis
 • Europa
 • Asien
 • Amerika

Så vad ska du svara nästa gång någon frågar ”Hur många världsdelar finns det på jorden?” Att det finns sex eller sju kontinenter på planeten?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *