Rita en graf där f(x)< 0 och f '(x) > 0 för x-värden mellan 3 och 7.

Blogg

Rita en graf där f(x)< 0 och f '(x) > 0 för x-värden mellan 3 och 7

Låt oss dyka rakt ner i det, vad svensona? Skapa grafer är ett av de mest effektiva sätten att framställa data på ett mer greppbart och tydligt sätt. I det här fallet tillämpar vi matematiska funktioner på detta koncept. Grafen kommer att illustrera de områden där funktionen f(x) är mindre än noll, medan derivatan f ‘(x) är större än noll, specifikt för x-värden mellan 3 och 7.

Först och främst behöver vi veta parametrarna i funktionen f(x), och vi behöver också veta derivatan till f(x), som är f ‘(x). Funktionen f(x) visar oss värdet för varje specifikt x-värde, medan f ‘(x) visar oss hur snabbt detta värde förändras.

Parameter Beskrivning Värdeintervall
f(x) Funktionsvärde vid x < 0
f ‘(x) Förändringstakt vid x > 0
x Variabeln 3 – 7

Efter att ha känt till dessa parametrar, kan vi nu börja att rita upp vår graf. Använd en negativ förändring för f(x) och en positiv för f ‘(x) mellan intervallet 3 och 7. Skapa grafen i enlighet med detta, med specifika värden för x mellan 3 och 7. För varje värde på x i detta intervall, gör f(x) mindre än noll och f ‘(x) större än noll.

Noteringar när du ritar grafen

  • Se till att du tydligt markerar x-axeln med värden mellan 3 och 7.
  • För varje x, bör f(x) vara mindre än noll och f ‘(x) bör vara större än noll.
  • Grafens lutning bör vara uppåtgående, vilket indikerar ett positivt värde för f ‘(x).

Som slutresultat borde din graf visa en uppåtgående trend mellan x-värdena 3 och 7, och den borde ligga under x-axeln, vilket indikerar att f(x) är mindre än noll. Om du har följt dessa instruktioner noggrant, borde din graf vara korrekt! Hoppas det hjälpte, och lycka till med ditt grafritande!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *